16:54 11/04/2013

Lợi nhuận quý 1 của HCM ước giảm mạnh

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2013 của HSC ước đạt 83,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 62,8 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu hoạt động kinh doanh quý 1/2013 của HCM đạt 150,2 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2012. Trong khi đó, chi phí kinh doanh là 66,7 tỷ đồng, tăng 17,2% so với quý 1/2012.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2013 của HCM ước đạt 83,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 62,8 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 1/2012, hoàn thành 26,5% kế hoạch năm.

Năm 2013, HCM lên kế hoạch tổng doanh thu thuần đạt 482,566 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 237,2 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2012.

Được biết, trong quý 1/2013, thị phần môi giới của HCM trên sàn Tp.HCM đạt 13,82%, đứng đầu thị trường.