17:47 24/07/2013

Lợi nhuận quý 2 của ACBS giảm 89% so với cùng kỳ

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của ACBS đạt 8,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 78,5 tỷ đồng

Giao dịch trên ACBS.<br>
Giao dịch trên ACBS.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB (ACBS) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của ACBS đạt hơn 106 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 220 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 8,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 78,5 tỷ đồng.

ACBS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 của ACBS giảm 71 tỷ đồng so với cùng kỳ (80,17 tỷ đồng), tương ứng giảm 89% là do doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn của ACBS quý 2/2013 giảm mạnh so với cùng kỳ với số tiền là 91 tỷ đồng, tương ứng giảm 65%.

Mặt khác, chi phí hoạt động kinh doanh quý 2/2013 tăng 7 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng 8%. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2/2013 giảm 23 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng giảm 75%.

Hiện, ACBS đã bán hết 9,6 triệu cổ phiếu Xi Măng Hà Tiên 1, đã bán 4 triệu cổ phiếu Ngân hàng Kiên Long và đang nắm giữ 14,4 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Kiên Long; ACBS đang nắm giữ 2 triệu chứng chỉ quỹ ASIAGF, 3,2 triệu cổ phần Saigon Postel, 6,4 triệu cổ phiếu Xi măng Bút Sơn và 231.000 cổ phiếu ngân hàng Việt Á.

Được biết, ACBS đứng thứ 5 trong Top 10 công ty chứng khoán môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý 2/2013 với 6,19% thị phần tăng mạnh so với mức 4,60% so với quý 1/2013.