09:31 23/08/2007

Lợi nhuận quý 2 của Than Núi Béo giảm mạnh

H.Vũ

Nguyên nhân lợi nhuận quý 2/2007 giảm đột biến so với quý 1 là do công ty điều chuyển một số khoản sang khoản mục khác

Theo giải trình của Công ty Cổ phần Than Núi Béo (mã NBC-HASTC), nguyên nhân lợi nhuận quý 2/2007 giảm đột biến so với quý 1 là do công ty điều chuyển một số khoản sang khoản mục khác.

Cụ thể: lợi nhuận quý 2/2007 là 13,72 tỷ đồng, trong đó bao gồm lợi nhuận của việc được đền bù do di chuyển Nhà máy Cơ khí Hòn Gai hơn 4,45 tỉ đồng. Quý 2/2007, công ty hạch toán điều chỉnh khoản tiền đền bù di chuyển nhà máy trên sang nguồn vốn đầu tư xây dựng và điều chỉnh giảm lợi nhuận xuống tương ứng.

Quý 2/2007, công ty cũng bắt đầu đưa thiết bị vào sửa chữa các cấp, do vậy phát sinh chi phí tăng hơn quý 1/2007 6,24 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, do Công ty Cổ phần Than Núi Béo là công ty con của Tập đoàn Than, hàng năm tập đoàn giao chi phí cho công ty. Theo quy chế khoán, 6 tháng đầu năm do chưa hoàn thành các chỉ tiêu nên tạm thời phải giảm trừ doanh thu là 6,037 tỉ đồng và khoản này hiện đang treo trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.