14:35 20/01/2016

Lợi nhuận quý 4 của PNJ giảm 80% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 4, PNJ báo lãi 9,85 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với mức 51 tỷ đồng cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 160,4 tỷ đồng

Một điểm giao dịch của PNJ.
Một điểm giao dịch của PNJ.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, trong năm 2015, doanh thu thuần đạt 2.037 tỷ đồng - tăng 6,15% so với cùng kỳ, lũy kế cả năm 2015 PNJ đạt 7.665 tỷ đồng - tăng 6,5% so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 9,85 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với mức 51 tỷ đồng cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 160,4 tỷ đồng - giảm 37,5% so với năm 2014.

Đáng chú ý là, chi phí tài chính riêng quý 4 của PNJ là 181 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chi phí này chỉ ở mức 25 tỷ đồng. Năm 2015, chi phí tài chính của PNJ lên tới 431 tỷ đồng.

PNJ cho biết, nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 giảm mạnh là do việc PNJ thực hiện trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Đông Á là trên 119,38 tỷ đồng. Tổng số đã trích lập là hơn 341 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản PNJ đạt hơn 2.957 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 171,5 tỷ đồng.