16:43 05/09/2012

Lợi nhuận Sacombank giảm 122 tỷ sau soát xét, vì sao?

Hà Anh

Lợi nhuận chưa phân phối của STB giảm 122 tỷ đồng sau soát xét là do công ty trích lập bổ sung dự phòng 118 tỷ đồng cho SBS

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa có văn bản giải trình khoản chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2012 do STB lập với báo cáo sau soát xét.

Cụ thể, STB cho biết lợi nhuận chưa phân phối của STB giảm 122 tỷ đồng, từ 1.493 tỷ đồng xuống 1.353 tỷ đồng sau soát xét là do Ngân hàng trích lập bổ sung dự phòng 118 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS).

Ngoài ra, STB trích bổ sung dự phòng khoản lãi dự thu đối với khoản đầu tư trái phiếu nêu trên là 4 tỷ đồng, làm giảm lợi nhuận giữ lại và tăng khoản nợ khác tương ứng.

Sau soát xét, tổng tài sản của STB giảm 118 tỷ đồng do việc trích lập bổ sung dự phòng trái phiếu do SBS phát hành. Công ty kiểm toán có ý kiến lưu ý với một số thỏa thuận với các cá nhân để mua bán lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam, Ngân hàng Cổ phần Bưu điện Liên Việt với tổng số tiền là 757 tỷ đồng.

Đây là những thỏa thuận có giá trị lớn tại STB với các cá nhân, nên công ty kiểm toán lưu ý để cho thấy nghiệp vụ kinh doanh mới của STB.