14:20 27/07/2010

Lợi nhuận Sacombank tăng gần 50% so với cùng kỳ

Hoàng Vũ

6 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đạt 1.029,29 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2009

6 tháng đầu năm, nguồn thu từ dịch vụ của Sacombank tiếp tục tăng, trong khi nguồn từ kinh doanh ngoại hối cũng đã tăng trở lại.
6 tháng đầu năm, nguồn thu từ dịch vụ của Sacombank tiếp tục tăng, trong khi nguồn từ kinh doanh ngoại hối cũng đã tăng trở lại.
6 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt 1.029,29 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2009.

Ngày 26/7, Sacombank công bố báo cáo tài chính riêng ngân hàng quý 2/2010 (chưa được soát xét bởi kiểm toán).

Theo báo cáo trên, trong quý 2/2010, Sacombank đạt lợi nhuận sau thuế là 624,48 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm là 1.029,29 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Một điểm lưu ý là vốn điều lệ của Sacombank tại thời điểm tháng 6/2009 là 5.116 tỷ đồng, đến tháng 10/2009 là 5.883 tỷ đồng và hiện là 6.700 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh của Sacombank trong 6 tháng đầu năm là thu nhập từ hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng, sau khi đã định hình xu hướng từ cuối năm 2009; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đã tăng trở lại trong quý 2/2010.

Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này là 449,66 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2009 là 367,04 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tương ứng là 360,05 tỷ đồng so với 303,73 tỷ đồng.

Và so với quý 2/2009, lãi từ kinh doanh ngoại hối đã đạt 107,72 tỷ đồng so với 33,08 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính lũy kế 6 tháng đầu năm lại giảm đáng kể, 177,14 tỷ đồng so với 249,24 tỷ đồng.

Góp một phần quan trọng trong lợi nhuận Sacombank 6 tháng đầu năm là thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần, đặc biệt trong quý 2 với 384,68 tỷ đồng (tăng tới 320% so với quý 2/2009); lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt tới 472,70 tỷ đồng, tăng tới 383,82%.

Cũng trong quý 2/2010, Sacombank ghi nhận khoản chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là 100,44 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 109,91 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ 2009 là 129,36 tỷ đồng).