14:22 16/07/2008

Lợi nhuận sau thuế của VNM đạt 693 tỷ đồng

N.Anh

VNM và TNA vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM) đã công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.

Theo đó, 6 tháng năm 2008, tổng doanh thu của VNM đạt 3.964 tỷ đồng, hoàn thành 48,3% kế hoạch năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng bằng 60,8% kế hoạch năm 2008. Được biết kế hoạch của VNM trong năm nay đạt 8.200 tỷ đồng doanh thu và 1.140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) cũng công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm. Theo đó, tổng doanh thu của TNA đạt 471,47 tỷ đồng, tăng 223,75% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 58,93% kế hoạch năm 2008.

Lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng của TNA đạt 9,35 tỷ đồng, tăng 113,17% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 51,9% kế hoạch năm 2008.