17:31 26/07/2012

Lợi nhuận SHB 6 tháng đầu năm tăng hơn 40%

Thu Thủy

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012 của ngân hàng mẹ

Tính đến 30/6, tổng dư nợ cho vay của SHB đạt 30.722 tỷ đồng, tăng 5,36% so với đầu năm.
Tính đến 30/6, tổng dư nợ cho vay của SHB đạt 30.722 tỷ đồng, tăng 5,36% so với đầu năm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012 của ngân hàng mẹ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 của SHB đạt 220,54 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, SHB lãi 440,7 tỷ đồng, tăng trên 40% so với 6 tháng năm 2011.

Trong quý 2, SHB được hoàn nhập dự phòng trên 54 tỷ đồng. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, ngân hàng này phải trích lập trên 14 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Hai nguồn thu chính của ngân hàng mẹ SHB trong quý 2 đến từ mảng thu nhập lãi thuần với 427 tỷ đồng, và trên 88 tỷ đồng từ mảng hoạt động khác. Các mảng khác, trừ mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 3 tỷ quý 2, cơ bản đều có lãi.

Tính đến 30/6, tổng dư nợ cho vay của SHB đạt 30.722 tỷ đồng, tăng 5,36% so với đầu năm. Cơ cấu dư nợ của SHB có tới trên 19.286 tỷ đồng là dư nợ ngắn hạn, chiếm gần 63% tổng dự nợ.

Nợ xấu của SHB (từ nhóm 3 đến nhóm 5) là 774 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 2,52%. Trong đó, nợ có khả mất vốn là 315,88 tỷ đồng, tăng 13,48% so với đầu năm nay.

Một số chỉ tiêu tài chính của SHB (Đơn vị: tỷ đồng)