22:56 23/01/2008

Lợi nhuận Techcombank năm 2008 sẽ tăng mạnh

Vũ Toan

Ngân hàng Kỹ thương Techcombank dự kiến lợi nhuận năm 2008 sẽ tăng mạnh, gần gấp đôi năm 2007

Năm 2008, Techcombank dự kiến sẽ tăng thêm 2.000 cán bộ nhân viên phục vụ cho kế hoạch mở rộng mạng lưới.
Năm 2008, Techcombank dự kiến sẽ tăng thêm 2.000 cán bộ nhân viên phục vụ cho kế hoạch mở rộng mạng lưới.
Ngân hàng Kỹ thương Techcombank dự kiến lợi nhuận năm 2008 sẽ tăng mạnh, gần gấp đôi năm 2007.

Ngày 23/1, Techcombank công bố kết quả kinh doanh năm 2007 với hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2007, tổng tài sản Techcombank đạt hơn 39.558 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2006 và tăng 18% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 709 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2006.

Tổng nguồn vốn huy động năm 2007 của Techcombank là 34.586 tỷ đồng, vượt 22% so kế hoạch đề ra. Trong đó, huy động từ khu vực dân cư tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14.119 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% trong tổng huy động vốn; dư nợ tín dụng đạt trên 20.188 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank, trong năm 2007, Techcombank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về doanh thu dịch vụ trong khối cổ phần với 233,89 tỷ đồng, tăng khoảng 61% so với năm 2006, trong đó doanh thu thanh toán quốc tế chiếm khoảng 40%.

Dự kiến trong năm 2008, Techcombank sẽ tăng thêm khoảng 2.000 cán bộ nhân viên so với năm 2007 phục vụ cho kế hoạch mở rộng mạng lưới của hệ thống; tổng tài sản dự tính sẽ đạt gần 70.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến tăng gần gấp đôi so với năm 2007.