20:30 14/08/2013

Lợi nhuận và nợ xấu của Vietinbank cùng tăng mạnh

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 của Vietinbank đạt 2.129 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Tính đến ngày 30/6/2013, tổng tài sản của Vietinbank đạt 522.601 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2013, tổng tài sản của Vietinbank đạt 522.601 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2013.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của Vietinbank trong quý 2 đạt 4.685 tỷ đồng và gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ đạt 366 tỷ đồng; hoạt động chứng khoán đầu tư đạt hơn 94 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 18,8 tỷ đồng; hoạt động khác lãi gần 202 tỷ đồng;...

Trong quý 2, lãi trước dự phòng rủi ro tín dụng của Vietinbank đạt 3.308 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm mạnh từ 1.481 tỷ đồng quý 2/2012, còn 482,5 tỷ đồng trong quý 2/2013, tương ứng giảm 67%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2 của Vietinbank đạt 2.129 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 613,88 tỷ đồng của quý 2/2012.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Vietinbank đạt 9.330 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.171 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 3.163 tỷ đồng.

Vietinbank cho biết lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 tăng mạnh so với quý 2/2012 chủ yếu là do tăng thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ, tăng lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, giảm chi phí hoạt động và giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính đến ngày 30/6/2013, tổng giá trị tài sản của ngân hàng đạt 522.601 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 334.607 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng đạt 307.700 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cuối năm 2012.

Cũng tính đến ngày 30/6, nợ xấu của Vietinbank tăng từ 4.890 tỷ đồng cuối năm 2012 lên 7.027 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn là gần 3.502 tỷ đồng.