09:54 29/01/2008

Lợi nhuận Vinamilk đạt hơn 967 tỷ đồng

Tú Uyên

Quý 4/2007, Vinamilk đạt gần 1.870,5 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ; lợi nhuận sau thuế đạt 211,9 tỷ đồng

Quý 4/2007, Vinamilk đạt gần 1.870,5 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ; lợi nhuận sau thuế đạt 211,9 tỷ đồng.

Theo công bố từ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), lũy kế cả năm 2007 của Vinamilk đạt 6.821,86 tỷ đồng doanh thu, tăng 202,76 tỷ đồng so với 2006.

Trong đó, 30% doanh thu của Vinamilk là thu được từ thị trường quốc tế còn lại 70% doanh thu là từ thị trường nội địa. Lợi nhuận sau thuế đạt 967,1 tỷ đồng, tăng 235,5 tỷ đồng (tăng 32,2%) so với năm 2006; và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Vinamilk trong năm 2007 đạt 5.618 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1/2008, cổ phiếu VNM tăng 2.000 đồng lên 138.000 đồng/cphiếu với 187.010 cổ phiếu được chuyển nhượng.