13:21 06/07/2009

Long Giang Land đăng ký niêm yết lần đầu trên HOSE

N.Anh

Long Giang Land đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land).

Theo đó, Long Giang Land đăng ký niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 173 Xuân Thủy - quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng các công trình giao thông; xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và khu công nghiệp; kinh doanh nhà và bất động sản; kinh doanh máy móc thiết bị và vật tư ngành xây dựng...

Được biết, đại hội cổ đông của Long Giang Land đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 247,27 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng; chia cổ tức ở mức 15% và thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.