00:20 09/08/2012

LSS được chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Hà Anh

LSS đã được phép chào bán 2 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu LSS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu LSS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
 
Theo đó, LSS được phép chào bán 2 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong đó 1,5 triệu trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 300.000 trái phiếu chào bán cho người trồng mía và 200.000 trái phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Thời gian chào bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Được biết, doanh thu thuần quý 2/2012 của Công ty mẹ LSS đạt 511,6 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 847 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 28,66 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt hơn 53 tỷ đồng. EPS 6 tháng đầu năm đạt 1.061 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 573 đồng.

Hiện tại, vốn điều lệ của LSS là 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.