15:58 15/04/2011

LSS lãi hơn 99 tỷ đồng trong quý 1

Hà Liên

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Trong quý 1/2011, công ty đã tiêu thụ sản lượng đường đạt 22,2% kế hoạch năm.
Trong quý 1/2011, công ty đã tiêu thụ sản lượng đường đạt 22,2% kế hoạch năm.
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, Doanh thu đạt 394,5 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch năm, bằng 147% cùng kỳ năm trước, Lợi nhuận trước thuế đạt 132,2 tỷ đồng (sau thuế đạt 99,15 tỷ đồng), bằng 29,37% kế hoạch năm; bằng 145,58% cùng kỳ năm trước; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 2.479 đồng/cổ phiếu, bằng 107,4% cùng kỳ;

LSS cho biết, tiêu thụ sản phẩm vẫn duy trì ở mức khá như giá đường tăng 23% so với cùng kỳ; giá còn tăng 25% so với cùng kỳ. Trong quý 1/2011, công ty đã tiêu thụ sản lượng đường đạt 22,2% kế hoạch năm; bằng 125,9% cùng kỳ và sản lượng còn đạt 26,25 kế hoạch năm, bằng 85% cùng kỳ.

Về kết quả vụ ép 2010/2011: Mía nguyên liệu tăng 14% vụ 2009/2010; Chất lượng mía (CCS) tăng 2,62% vụ 2009/2010; Giá thu mua mía tại ruộng gần 1,1 triệu đồng/tấn, tăng 50% vụ 2009/2010; Đường nhập kho tăng 16,7% vụ 2009/2010.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 32% năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2000; cổ tức 20 - 25%.

Ngày 26/4/2011, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Trụ sở Công ty, Thị  trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa.