08:23 16/07/2007

Lữ Gia triển khai 2 dự án lớn

Hải Bằng

Năm 2007, Lữ Gia đề ra kế hoạch tổng doanh thu 74 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng và sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSTC), năm 2007 công ty sẽ thực hiện đúng tiến độ 2 dự án đầu tư.

Đó là dự án xây dựng Nhà máy Cơ khí - Điện Lữ Gia tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 Đồng Nai và Dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ LUGIACO tại 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Tp.HCM.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng đồng ý cho Công ty CII tham gia góp 25% vốn của chủ đầu tư vào dự án Khu chung cư-thương mại-dịch vụ LUGIACO.

Năm 2007, Lữ Gia đề ra kế hoạch tổng doanh thu 74 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng và sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng.