10:19 24/04/2009

Lùi thanh tra các tập đoàn và tổng công ty nhà nước

Thùy Duyên

Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành thanh tra các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước trong khi chờ Chính phủ xem xét

EVN là một trong những đơn vị nằm trong kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.
EVN là một trong những đơn vị nằm trong kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.
Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành thanh tra các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước trong khi chờ Chính phủ xem xét.

Đây là nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 2616/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ) liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2009.

Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2009, để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chống suy thoái kinh tế, Chính phủ đã nhất trí lùi thanh tra các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước.

Và theo công văn trên, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra năm 2009. Trong khi chờ Thường trực Chính phủ xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2009, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành thanh tra các đối tượng trên.

Với những trường hợp khẩn cấp, Thanh tra Chính phủ cần báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng.

Theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, năm 2009, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra một số tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Điện lực (EVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng...

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/4 vừa qua, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho biết Thanh tra Chính phủ đang xem xét, rà soát các kế hoạch thanh tra nào thực sự cần thiết thì sẽ tiếp tục, còn lại sẽ quyết định chưa thanh tra; ngay cả đối với một số đơn vị đã có quyết định thanh tra là EVN, VNPT cũng sẽ xem xét lại.