10:48 23/01/2008

Lượng đăng ký đấu giá Sabeco chỉ đạt 61%

T.Uyên

Tổng khối lượng đăng ký mua cổ phần của Sabeco chỉ đạt 78.373.000 cổ phần/tổng khối lượng đưa ra đấu giá là 128.257.000 cổ phần

Sản xuất tại Sabeco.
Sản xuất tại Sabeco.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco).

>>Trước thềm IPO hai “ông lớn” ngành bia

Theo đó, tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá Sabeco là 2.439 người, trong đó có 2.176 nhà đầu tư là cá nhân trong nước, 113 nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài; 134 tổ chức trong nước và 16 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài.

Tổng khối lượng đăng ký mua cổ phần của Sabeco chỉ đạt 78.373.000 cổ phần/tổng khối lượng đưa ra đấu giá là 128.257.000 cổ phần (chiếm khoảng 61%).

Trong số hơn 78,3 triệu cổ phần đăng ký cá nhân trong nước đăng ký mua là 40,76 triệu cổ phần, cá nhân nước ngoài đăng ký mua 407.100 cổ phần; tổ chức trong nước đăng ký mua 30,32 cổ phần và tổ chức nước ngoài đăng ký mua 6,87 triệu cổ phần.