15:42 23/12/2011

Lượng đặt mua cổ phần BIDV vượt xa lượng chào bán

Hà Anh

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 140.875.100 cổ phần trên 84.754.146 cổ phần, tương ứng 3% vốn điều lệ của BIDV chào bán

BIDV đã công bố cho vay đối với các khách hàng cá nhân tham gia IPO trong thời hạn tối đa 12 tháng với lãi suất thỏa thuận.
BIDV đã công bố cho vay đối với các khách hàng cá nhân tham gia IPO trong thời hạn tối đa 12 tháng với lãi suất thỏa thuận.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, có 16.238 nhà đầu tư (trong đó có 129 nhà đầu tư tổ chức và 16.109 nhà đầu tư cá nhân đăng ký) với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 140.875.100 cổ phần (trong đó: tổ chức là 39.066.000 cổ phần và cá nhân là 101.809.100 cổ phần).

Được biết, trong đợt đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) này, BIDV sẽ tiến hành bán đấu giá 3% vốn điều lệ, tương ứng với 84.754.146 cổ phần với giá khởi điểm là 18.500 đồng/cổ phần. 26/12/2011 là ngày bỏ phiếu đấu giá cổ phần và ngày 28/12/2011 chính thức tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu của BIDV tại HNX.

Trước đó, BIDV đã công bố cho vay đối với các khách hàng cá nhân tham gia IPO trong thời hạn tối đa 12 tháng với lãi suất thỏa thuận (bằng lãi suất huy động VND 12 tháng trả sau của BIDV + tối thiểu 3%/năm).