13:30 21/06/2007

Lượng đặt mua cổ phần PVI gấp 5 lần

L.Hương - Đ.Long

Ngày 21/6, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đã chính thức nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội

PVI từng lập kỷ lục về lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá tại sàn Hà Nội - Ảnh: Việt Tuấn.
PVI từng lập kỷ lục về lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá tại sàn Hà Nội - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 21/6, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đã chính thức nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội.

Theo ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI, sau khi được Ủy ban Chứng khoán công nhận là công ty đại chúng, việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội nằm trong kế hoạch phát triển chung của PVI năm 2007.

8h30 ngày 26/6 tới, 10.000.000 cổ phần của PVI sẽ chính thức được đưa ra đấu tại Trung tâm Giao dịch Hà Nội. Trước đó, cuộc đấu giá cổ phần đầu tiên của tổng công ty này cũng đã lập một kỷ lục về lượng nhà đầu tư tham gia. Kỷ lục này chỉ bị phá khi Bảo Việt tiến hành đấu giá cổ phần ngày 31/5 vừa qua.

Theo thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kết quả đăng ký mua cổ phần PVI có 3.231 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 75 tổ chức và 3.156 nhà đầu tư cá nhân. Lượng đặt mua cổ phần PVI của nhà đầu tư cao gấp 5 lần lượng bán đấu giá.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 50.997.400 cổ phần, trong đó nhà đầu tư tổ chức đạt mua 31.575.900 cổ phần và nhà đầu tư cá nhân đặt mua 19.421.500 cổ phần. Tổng khối lượng này cao gấp 5 lần lượng cổ phần PVI đưa ra bán đấu giá (10.000.000 cổ phần phổ thông).