15:04 22/01/2008

Lượng đặt mua thấp, Sabeco có hoãn đấu giá?

Đăng Long

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa chính thức công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Sabeco

Một số chuyên gia cho rằng mức giá khởi điểm 70.000 đồng là quá cao.
Một số chuyên gia cho rằng mức giá khởi điểm 70.000 đồng là quá cao.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa chính thức công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Sabeco.

Như dự báo của giới đầu tư, cuộc đấu giá cổ phần Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giảm khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ gặp khó khăn về lượng đăng ký tham gia, trong bối cảnh thị trường “bội thực” cung và cầu hạn chế.

Mặt khác, giá khởi điểm mà Sabeco đưa ra được một số chuyên gia cho rằng là quá cao (70.000 đồng), làm giảm tính hấp dẫn của cuộc đấu giá này.

Kết quả, chỉ có 2.439 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 2.176 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 113 cá nhân nước ngoài, 134 tổ chức trong nước và chỉ có 16 tổ chức nước ngoài.

Tổng khối lượng đặt mua là 78.373.000 cổ phần, chỉ bằng 61% lượng cổ phần chào bán (128.257.000 cổ phần). Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước đặt mua 40.760.400 cổ phần, cá nhân nước ngoài là 407.100 cổ phần; các tổ chức trong nước đặt mua 30.328.500 cổ phần và tổ chức nước ngoài đặt mua 6.877.000 cổ phần.

Dự kiến 13 giờ 30 ngày 28/1 tới, Sabeco sẽ thực hiện buổi đấu giá cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Tuy nhiên, trước lượng đặt mua chỉ chiếm 61%, khả năng hủy bỏ cuộc đấu giá này được một số nhà đầu tư tính tới.

Theo Điều 12 - Quy chế bán đấu giá cổ phần Sabeco, cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

Quy chế cũng nêu rõ “trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo Cổ phần hoá để xử lý theo quy định”.

Trường hợp số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá trở lên, Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá quyết định việc bán đấu giá tiếp số cổ phần từ chối mua. Sau khi đấu giá bán tiếp vẫn không bán hết, Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số nguồn tin khác cũng cho biết, dù lượng đặt mua chỉ 61% nhưng việc Sabeco hoãn cuộc đấu giá cổ phần lần này sẽ không xẩy ra.