12:14 08/07/2019

Lương kế hoạch 2019 của Vinataba: Sếp tăng gấp đôi, nhân viên "dậm chân" tại chỗ

Lan Ca

Trái ngược với mức tăng của người quản lý, tiền lương và mức thu nhập bình quân kế hoạch của người lao động của Vinataba trong năm 2019 gần như vẫn "dậm chân" tại chỗ

Mức tiền lương bình quân của lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) trong năm 2019 dự kiến sẽ là 57,45 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 100% so với năm 2018, trong khi đó mức lương kế hoạch của người lao động thì vẫn "dậm chân" tại chỗ.

Theo báo cáo chế độ tiền lương, thưởng mà Vinataba vừa công bố, tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý doanh nghiệp chuyên trách của Vinataba là 57,45 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn gấp đôi so với mức kế hoạch 2018 là là 26,35 triệu và thực hiện là 26,38 triệu đồng. 

Với số tiền lương tăng rất mạnh như trên nên tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm nay cho người quản lý chuyên trách của Vinataba cũng tăng hơn 100%, từ 3,19 tỷ đồng (thực hiện 3,12 tỷ đồng) của năm 2018 lên 7,51 tỷ đồng năm 2019.

Lương kế hoạch 2019 của Vinataba: Sếp tăng gấp đôi, nhân viên dậm chân tại chỗ - Ảnh 1.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019 của Vinataba.

Tính tổng mức thu nhập bình quân của người quản lý chuyên trách năm nay cũng tăng hơn gấp đôi so với 2018, tương ứng là 64,63 triệu đồng/người/tháng, năm 2018 là 29,65 triệu đồng (kế hoạch) và 29,68 triệu (thực hiện).

Tương tự, mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách cũng tăng hơn gấp đôi, từ mức 5,15 triệu đồng/người/tháng lên 11,42 triệu đồng. Và mức thu nhập bình quân của người quản lý không chuyên trách là 12,85 triệu đồng/người/tháng, cũng tăng rất mạnh so với mức 5,79 triệu đồng của năm 2018.

Trái ngược với mức tăng của người quản lý, tiền lương và mức thu nhập bình quân kế hoạch của người lao động của Vinataba trong năm 2019 gần như vẫn "dậm chân" tại chỗ. 

Theo đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch cho nhân viên Vinataba là 14,5 triệu đồng/người/tháng, gần tương đương với mức 14,44 triệu đồng của năm 2018. Mức lương không thay đổi nên tổng quỹ lương người lao động và cán bộ đoàn thể gần như cũng không thay đổi, chỉ nhích lên chút xíu, cụ thể là 105,95 tỷ đồng so với mức 104,83 tỷ đồng năm 2018.

Về thu nhập của người lao động Vinataba, năm nay, mức thu nhập bình quân của người lao động là 16,83 triệu đồng, và cũng không thay đổi là bao so với mức thu nhập bình quân (kế hoạch) 16,26 triệu đồng năm 2018 (thực hiện là 17,87 triệu đồng). Năm 2019 Vinataba có khoảng có khoảng 600 lao động, tăng 28 người so với 2018.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, tiền lương đối với người quản lý tổng công ty chuyên trách được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát, có khống chế mức hưởng tối đa và bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương của người lao động.

Thù lao đối với người quản lý tổng công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý tổng công ty chuyên trách.

Còn quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý tổng công được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do tổng công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng, người quản lý tổng công ty được tạm ứng 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động, thì quỹ tiền lương của người lao động được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh; căn cứ vào nguồn quỹ tiền lương được trích theo quy định, doanh nghiệp sẽ căn cứ theo giá trị công việc và mức độ hoàn thành để xác định trả lương, thưởng cho từng lao động.