17:19 25/10/2011

Lương tại nhiều doanh nghiệp nhà nước gấp 3 lần khối FDI

Vũ Quỳnh

Kết quả khảo sát tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp của Viện Công nhân - Công đoàn

35,6% số người lao động được hỏi cho biết thu nhập của họ không đủ chi tiêu; 44,7% cho rằng phải chắt chiu, dành dụm và thật tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống - Ảnh: Reuters.
35,6% số người lao động được hỏi cho biết thu nhập của họ không đủ chi tiêu; 44,7% cho rằng phải chắt chiu, dành dụm và thật tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống - Ảnh: Reuters.
Ngày 25/10, Viện Công nhân - Công đoàn (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) đã công bố khảo sát tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát cho thấy, 35,6% số người lao động được hỏi cho biết thu nhập của họ không đủ chi tiêu; 44,7% cho rằng phải chắt chiu, dành dụm và thật tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống; 17,9% khẳng định tạm đủ trang trải cuộc sống gia đình; chỉ 1,9% cho biết đủ trang trải cuộc sống và có phần tích luỹ.

Ông Đặng Quang Điều, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn cho biết, cuộc khảo sát cũng đưa ra một kết quả khá bất ngờ là, tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty làm ăn có lãi có thể đạt bình quân tới 8 đến 10 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 3 lần so với nhóm doanh nghiệp khu vực FDI.

Những kết quả nói trên cũng là cơ sở để cơ quan này tham gia với Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc điều chỉnh lương tối thiểu và cơ chế trả lương khu vực doanh nghiệp, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động.