16:55 27/08/2012

Lượng tiền bơm trên OMO tăng trở lại

Thu Thủy

Hôm nay (27/8), Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở (OMO) 3.530 tỷ đồng, với lãi suất 8%, kỳ hạn 7 ngày

Tính chung 5 phiên giao từ ngày 21/8 đến 24/8, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra tổng cộng 26.844 tỷ đồng.
Tính chung 5 phiên giao từ ngày 21/8 đến 24/8, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra tổng cộng 26.844 tỷ đồng.
Hôm nay (27/8), theo dữ liệu của Bloomberg, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở (OMO) 3.530 tỷ đồng, với lãi suất 8%, kỳ hạn 7 ngày.

Tính chung 5 phiên giao từ ngày 21/8 đến 24/8, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra tổng cộng 26.844 tỷ đồng, đưa tổng khối lượng tiền OMO còn lưu thông tính đến hết ngày 27/8 còn 26.799 tỷ đồng.

Được biết, trong 2 phiên cuối tuần trước, lượng tiền được Ngân hàng Nhà nước bơm qua OMO đã giảm mạnh so với trước đó và về trên 1.600 tỷ đồng hôm 24/8.

Ngày mai (28/8), khoản vay 5.000 tỷ đồng đầu tiên sẽ đáo hạn, khi đó tổ chức tín dụng đã vay sẽ phải trả lại khoản tiền trên cho Ngân hàng Nhà nước. Nếu khi đó và trong cả tuần tới ngân hàng không cần phải bơm thêm vốn hoặc bơm không đáng kể thì mới có thể khẳng định được tính chắc chắn của nhu cầu vốn ngắn hạn của nhà băng.