16:18 07/03/2012

Lượng tiền giả thu giữ giảm 4 năm liên tiếp

Nhật Nam

Lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước năm 2011 giảm 23,86% so với năm 2010

Các loại tiền giả thường được làm gần giống tiền thật về hình thức, nhưng không có các yếu tố bảo an hoặc có làm giả một số yếu tố nhưng không tinh xảo.
Các loại tiền giả thường được làm gần giống tiền thật về hình thức, nhưng không có các yếu tố bảo an hoặc có làm giả một số yếu tố nhưng không tinh xảo.
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước năm 2011 giảm 23,86% so với năm 2010; giảm 56,84% so với năm 2009; giảm 58,14% so với năm 2008 và giảm 65,71% so với năm 2007. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, lượng tiền giả thu giữ giảm xuống.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay, các loại tiền giả đều có thể dễ dàng nhận biết bằng tay, mắt thường qua kiểm tra các yếu tố bảo an dành cho công chúng.

Qua tổng hợp, nghiên cứu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy các loại tiền giả xuất hiện sau thường được làm gần giống tiền thật hơn về hình thức, nhưng không có các yếu tố bảo an hoặc có làm giả một số yếu tố nhưng không tinh xảo, sắc nét như tiền thật.

Đến nay, tiền giả có thể dễ dàng phân biệt được bằng tay và mắt thường khi kiểm tra các đặc điểm bảo an dành cho công chúng. Tuy nhiên, nếu người sử dụng tiền không nắm được các đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch thì vẫn có thể là nạn nhân tiềm tàng của tội phạm về tiền giả.

“Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro về tiền giả, người sử dụng tiền cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt”, Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị.