07:22 14/10/2008

Lương tối thiểu được phân theo 4 vùng

Quỳnh Lam

Chính phủ đã phê duyệt đề án điều chỉnh mức lương tối thiểu theo vùng cho người lao động trong các doanh nghiệp

Lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo 4 vùng với các mức  khác nhau.
Lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo 4 vùng với các mức khác nhau.
Chính phủ vừa ban hành hai nghị định số 110/2008/NĐ - CP và 111/2008/NĐ - CP, quy định về mức lương tối thiểu theo vùng cho người lao động trong các doanh nghiệp.

Theo đó, những địa phương có chỉ tiêu gần nhau sẽ được xếp vào cùng một vùng và lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo 4 vùng với các mức  khác nhau.

Vùng 1, ngoài Tp.HCM và Hà Nội, lần này được bổ sung thêm địa bàn thành phố Hà Đông. Đây là vùng có mức tăng cao nhất. Cụ thể, doanh nghiệp trong nước là 800.000 đồng/tháng và doanh nghiệp FDI là 1.200.000 đồng/tháng.

Vùng 2, bổ sung thêm thành phố Đà Nẵng, một số huyện mới thuộc Hà Nội và một số quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển. Mức tăng lương tối thiểu ở vùng II là 740.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp trong nước và 1.080.000 đồng đối với doanh nghiệp FDI.

Vùng 3 là các thành phố trực thuộc tỉnh và một số địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội và thị trường lao động phát triển. Mức tăng đối với vùng III lần lượt là 690.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp trong nước và đối với doanh nghiệp FDI là 950.000 đồng/tháng.

Vùng 4, gồm các địa bàn còn lại ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vùng này có mức tăng 650.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp trong nước và  920.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp FDI.

Ông Phạm Minh Huân, Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương ( Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, việc phân chia lương theo 4 vùng nhằm bảo đảm tiền lương cho người lao động sao cho phù hợp với giá cả sinh hoạt, mặt bằng tiền công và khă năng chi trả của các doanh nghiệp  từng vùng.

Ngoài ra, phân vùng để quy định mức lương tối thiểu còn tạo điều kiện cho những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm bớt mức tăng chi phí; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức lương tối thiểu giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

Như vậy, với lần điều chỉnh này, tiền lương tối thiểu của người lao động thuộc doanh nghiệp trong nước được tăng thêm từ 110.000-180.000 đồng/tháng; doanh nghiệp FDI tăng từ 120.000-200.000 đồng/tháng.

Bắt đầu từ 1/1/2009, các mức lương nói trên sẽ chính thức được triển khai thực hiện.