07:00 31/05/2007

Mai Linh dự kiến lên sàn nửa cuối 2008

T.Uyên

Vừa có thêm 4 nhà đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Mai Linh (MLC), nâng tổng số nhà đầu tư chiến lược tại đây lên con số 6

Vừa có thêm 4 nhà đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Mai Linh (MLC), nâng tổng số nhà đầu tư chiến lược tại đây lên con s6.

Số này bao gồm 2 nhà đầu tư cũ là REE, Investco và 4 nhà đầu tư mới là IndochinaCapital, Arisaig Asean Fund, Phiem Aizawa Trust, Vina Securities.

Tổng tỉ lệ chiếm giữ cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông của 6 nhà đầu tư chiến lược này là 24,65% trên vốn điều lệ của MLC, trong đó IndochinaCapital chiếm giữ 14,45% và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE chiếm 6,27%.

Được biết, trước đó, VinaCapital cũng đã đầu tư 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của Mai Linh. Kết quả này vừa được đại diện MLC công bố tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 30/5/2007 vừa qua tại Tp.HCM.

Theo báo cáo từ Ban Kiểm soát, trong năm 2006 vừa qua, MLC đã đạt 280 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với năm 2005; lợi nhuận sau thuế đạt 13,5 tỷ đồng và cổ tức ưu đãi được chia năm 2006 là 18%/năm.

Cũng trong năm qua, MLC đã tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng. Tính chung toàn hệ thống, năm 2006 Mai Linh Group đạt mức tăng trưởng doanh thu là 24%, mức tăng trưởng lợi nhuận là 174% so với năm 2005, đạt khoảng 51 tỷ đồng.

Cũng tại Đại hội cổ đông, toàn thể cổ đông đã thông qua kế hoạch hoạt động, lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2007, sửa đổi điều lệ và quyết định tăng vốn điều lệ lên 980 tỷ đồng trong năm 2007.

Đại hội đã biểu quyết danh sách Hội đồng Quản trị và ông Hồ Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2010.

Hội đồng Quản trị Mai Linh đã quyết định chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi MLC thành cổ phiếu phổ thông theo tỉ lệ 1:1. Kế hoạch chuyển đổi được thực hiện ngay sau Đại hội cổ đông này và được chia thành nhiều đợt.

Bước đầu, đợt 1 các cổ đông được quyền chuyển đổi 30% số lượng cổ phiếu ưu đãi hiện đang nắm giữ. Đợt 2 và đợt 3 sẽ được thực hiện trong năm 2007 và có thông báo sau tới cổ đông.

Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2007, MLC ước đạt 2.328,78 tỷ đồng doanh thu và 173,32 tỷ đồng lợi nhuận; cổ tức 2007 ước đạt 50% lợi nhuận sau thuế của cả năm 2007 (khoảng 20%/năm).

Dự kiến, MLC sẽ đưa cổ phiếu lên niêm yết tại sàn Tp.HCM trong nửa cuối năm 2008.