15:05 22/08/2012

Mạnh tay thanh tra đăng ký thuê bao trả trước

Thủy Diệu

Sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử phạt các vi phạm trong hoạt động đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước

Lượng thuê bao ảo tại Việt Nam, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông là còn quá lớn.
Lượng thuê bao ảo tại Việt Nam, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông là còn quá lớn.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các sở thông tin và truyền thông đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt các vi phạm trong hoạt động đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Cụ thể, Bộ đề nghị các sở chủ trì và tham mưu cho các UBND tỉnh, thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước thuộc địa bàn quản lý; đồng thời yêu cầu kiên quyết xử lý vi phạm về điểm đăng ký thông tin thuê bao, các hành vi mua bán, lưu thông SIM thuê bao di động trả trước đã kích hoạt sẵn, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao.

Đồng thời chỉ đạo Thanh tra Bộ phải lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động đăng ký, quản lý thuê bao di động trả trước theo quy định. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với các sở tổ chức thanh tra diện rộng các đại lý phân phối SIM thuê bao, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ phải xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, tập trung vào những hành vi vi phạm mang tính hệ thống, các vi phạm đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh trong các đợt thanh tra trước đây.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát những đại lý phân phối, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao và chủ thuê bao di động trả trước. Các doanh nghiệp di động phải đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu trữ quản lý thông tin thuê bao.