15:36 05/07/2010

Maritime Bank báo lãi gần 660 tỷ đồng

Minh Đức

Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) thông báo đạt gần 660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm 2010

Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của Maritime Bank là 84.000 tỷ đồng (đạt hơn 91% kế hoạch năm).
Tính đến 30/6/2010, tổng tài sản của Maritime Bank là 84.000 tỷ đồng (đạt hơn 91% kế hoạch năm).
Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) thông báo đạt gần 660 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm 2010.

Ngày 5/7, Maritime Bank cho biết, tính đến 30/6/2010, ngân hàng này đã có lợi nhuận hợp nhất trước dự phòng hơn 766 tỷ đồng, sau trích lập dự phòng là gần 660 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận từ tín dụng chiếm 25%.

Cũng tính đến thời điểm trên, tổng tài sản của Maritime Bank là 84.000 tỷ đồng (đạt hơn 91% kế hoạch năm); tổng huy động đạt gần 80.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy động thị trường 1 đạt gần 53.000 tỷ đồng (110% kế hoạch năm); tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,5%.

Maritime Bank cũng cho biết hiện đang tiến hành tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, đồng thời phát hành thêm 2.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi. Ngân hàng này cũng vừa phát hành thành công 3.000 tỷ trái phiếu trung và dài hạn.

Đến hết quý 2/2010, hệ thống mạng lưới các điểm giao dịch của Maritime Bank đã gần đạt mốc 130 điểm.