14:22 28/09/2010

Maritime Bank được chào bán 200 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Maritime Bank

Maritime Bank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 519 Kim Mã, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.
Maritime Bank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 519 Kim Mã, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 684/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).

Theo đó, Maritime Bank được chào bán 200.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 24.000.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; 176.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, ngân hàng này phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành cho Maritime Bank là Công ty Chứng khoán FPT.

Hiện nay, Maritime Bank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 519 Kim Mã, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho Maritime Bank tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Maritime Bank thông qua ngày 29/3/2010 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22D/2010/NQ-HĐQT ngày 9/8/2010 về việc bổ sung phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010.