17:47 16/11/2009

Maritime Bank được chào bán 76 triệu cổ phiếu

N.Anh

Maritime Bank được phép chào bán ra công chúng 76 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Giao dịch tại một chi nhánh của Maritime Bank.
Giao dịch tại một chi nhánh của Maritime Bank.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).

Theo đó, Maritime Bank được phép chào bán ra công chúng 76 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngân hàng phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Trước đó, Maritime Bank công bố lợi nhuận trước thuế 10 tháng đạt gần 780 tỷ, đạt 130% so với kế hoạch, tổng tài sản của Maritime Bank đã đạt 50.000 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2008. Tổng nguồn vốn huy động đạt 46 ngàn tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2008.