10:50 16/01/2012

Maritime Bank hoàn tất dự án chủ động quản trị rủi ro

Nhật Nam

Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) vừa hoàn tất dự án chủ động quản trị rủi ro và báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước

Dự án tăng cường năng lực quản trị rủi ro của Maritime Bank được hoàn tất sau 6 tháng xây dựng và thử nghiệm.
Dự án tăng cường năng lực quản trị rủi ro của Maritime Bank được hoàn tất sau 6 tháng xây dựng và thử nghiệm.
Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) vừa hoàn tất dự án chủ động quản trị rủi ro và báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước.

Maritime Bank vừa tổ chức buổi báo cáo kết quả triển khai dự án yêu cầu tối thiểu quản lý rủi ro và áp dụng quản trị rủi ro trên phần mềm Kondor+, sau 6 tháng xây dựng và thử nghiệm thành công.

Theo Maritime Bank, việc triển khai dự án trên là một bước đi chủ động trước yêu cầu nâng cao khả năng dự báo rủi ro, bắt kịp các chuẩn mực quốc tế mà Ngân hàng Nhà nước định hướng trong dự thảo thông tư về quản trị rủi ro đưa ra mới đây.

Dự án trên đã bao quát đầy đủ những nội dung của quản lý rủi ro như: khung quản lý rủi ro, chiến lược quản lý rủi ro, quy trình/chính sách quản lý rủi ro, báo cáo rủi ro. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường cấu trúc quản trị ngân hàng bao gồm trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao, cấu trúc các ủy ban liên quan về quản lý rủi ro; cũng như tạo khả năng đánh giá và nâng cao chất lượng của hệ thống báo cáo rủi ro cho các loại rủi ro theo tần suất ngày, tháng, quý và năm…

Ông Oliver Schwarzhaupt, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Maritime Bank, cho biết, bên cạnh việc đảm bảo các yêu cầu tối thiểu được nêu trong dự thảo của Ngân hàng Nhà nước (vốn tập trung vào các yêu cầu về quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường), ngân hàng đã chủ động xây dựng các chính sách, quy trình và công cụ cho hai loại rủi ro khác nữa là rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

Tại buổi báo cáo trên, ông Hoàng Đình Thắng, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước, cũng cho biết, từ khi dự thảo thông tư quy định về yêu cầu đối với hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng được đưa ra, đã có nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi của các ngân hàng, trong đó nhiều ngân hàng tỏ ra lo lắng, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện.

“Vì thế, trước những kết quả Maritime Bank đã làm được, chúng tôi thực sự vui mừng. Là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng ngay trước khi thông tư chính thức được ban hành, tôi tin rằng hệ thống quản lý rủi ro của Maritime Bank sẽ ngày càng hoàn thiện, ngăn ngừa được tối đa những rủi ro rủi ro không lường trước được để ngày càng phát triển bền vững”, ông Thắng nói.