16:03 10/06/2010

Maritime Bank hợp tác toàn diện với CMF

M.Đức

Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) và Công ty Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng hợp tác trên các lĩnh vực nguồn vốn, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thanh toán, tín dụng, thu xếp vốn và tư vấn tài chính tiền tệ.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng hợp tác trên các lĩnh vực nguồn vốn, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thanh toán, tín dụng, thu xếp vốn và tư vấn tài chính tiền tệ.
Ngày 10/6, Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) và Công ty Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng hợp tác trên các lĩnh vực nguồn vốn, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thanh toán, tín dụng, thu xếp vốn và tư vấn tài chính tiền tệ.

Việc hợp tác này được thực hiện trên nguyên tắc luôn ưu tiên tối đa các cơ hội kinh doanh, cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ, sản phẩm của hai bên.

Cụ thể, Maritime Bank và CMF sẽ cùng khai thác việc cung cấp tín dụng cho các khách hàng dưới hình thức đồng tài trợ, cho vay hợp vốn, ủy thác cho vay, bảo lãnh mở L/C… Hai bên cũng sẽ ưu tiên cấp hạn mức cho nhau đối với các giao dịch nguồn vốn và ngoại hối; chấp thuận cầm cố hoặc mua bán kỳ hạn cổ phiếu hoặc trái phiếu của hai bên để hỗ trợ cho đối tác khi có nhu cầu huy động vốn…

CMF là một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Theo đại diện của Maritime Bank, TKV hiện là một khách hàng lớn của ngân hàng này. Từ năm 2009 Maritime Bank đã áp dụng chính sách ưu đãi cho các đơn vị thành viên của TKV, tập trung ở hoạt động cho vay và cung cấp các dịch vụ tài chính.