13:49 16/06/2015

Maritime Bank mua lại TFC

Thu Hương

Từ ngày 6/7/2015, TFC chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB-FC)

Mọi tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới TFC sẽ được bàn giao 
cho MSB-FC trên nguyên tắc đảm bảo toàn bộ quyền lợi của cán bộ nhân 
viên và các khách hàng hiện đang có mối quan hệ tài chính với TFC.<br>
Mọi tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới TFC sẽ được bàn giao cho MSB-FC trên nguyên tắc đảm bảo toàn bộ quyền lợi của cán bộ nhân viên và các khách hàng hiện đang có mối quan hệ tài chính với TFC.<br>
Ngày 12/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 1161/QĐ-NHNN chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) mua lại Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam (TFC) và chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty này thành Công ty TNHH một thành viên do Maritime Bank sở hữu 100% vốn điều lệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/7/2015.

Theo đó, từ ngày 6/7/2015, TFC chính thức được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB-FC). Mọi tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới TFC sẽ được bàn giao cho MSB-FC trên nguyên tắc đảm bảo toàn bộ quyền lợi của cán bộ nhân viên và các khách hàng hiện đang có mối quan hệ tài chính với TFC.

Tính tới thời điểm 31/5/2015, tổng tài sản của TFC là 673,6 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 598,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 10,5 tỷ đồng. Mặc dù tình hình hoạt động của các công ty tài chính tại Việt Nam những năm gần đây không mấy khởi sắc nhưng TFC lại được coi là một trong số đơn vị có hoạt động lành mạnh thể hiện qua tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu trong nhiều năm luôn đảm bảo mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện nay, tại một đất nước trên 90 triệu dân, có tỷ lệ dân số trẻ và GDP tăng trưởng ổn định, GDP trên đầu người tăng mạnh như Việt Nam, tài chính tiêu dùng được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng.

Theo Maritime Bank, việc mua lại TFC của Maritime Bank chính là nhằm mục tiêu phát triển hơn nữa mảng hoạt động này. Quyết định đó cũng phù hợp với chiến lược đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ, chú trọng phân khúc khách hàng hộ kinh doanh, hộ sản xuất, tiểu thương… bên cạnh khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ mà Maritime Bank đã và đang kiên trì theo đuổi.

Việc mua lại TFC hoàn tất ở thời điểm đầu tháng 7/2015 đã hiện thực hóa một nội dung mà Hội đồng Quản trị Maritime Bank cam kết tại Đại hội đông cổ đông 2015, là hoạt động quan trọng trong lộ trình xây dựng một ngân hàng đa năng, hiện đại, cung cấp dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng.