14:04 28/04/2016

Maritime Bank, mục tiêu lợi nhuận tăng 20% cho năm 2016

P.V

Sáng nay 28/4, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Maritime đang xây dựng chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững, ôn định hơn thay vì chọn giải pháp tăng trưởng nóng trên những lợi thế vừa có được sau sáp nhập.
Maritime đang xây dựng chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững, ôn định hơn thay vì chọn giải pháp tăng trưởng nóng trên những lợi thế vừa có được sau sáp nhập.
Sáng nay (28/4), Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Kết quả kinh doanh năm 2015 đã cho thấy ngân hàng có nhiều biến chuyển tích cực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu tài chính.

Cụ thể, tổng dư nợ đạt 50.126 tỉ đồng tăng 27,4% so với năm 2014, trong đó cho vay khách hàng cá nhân đạt mức tăng trưởng 2,6 lần so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động được duy trì ổn định đạt 65.913 tỉ đồng tương ứng mức 98,6% so với cuối năm 2014.

Tuy có sự suy giảm nhẹ về quy mô huy động nhưng cơ cấu vốn đã được dịch chuyển theo hướng ổn định và bền vững hơn qua việc tăng tỷ trọng tiền gửi huy động kỳ hạn trên 12 tháng và tăng tỷ trọng tiền gửi khách hàng cá nhân lên mức 60%.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 của ngân hàng giữ ở mức tương đương  năm 2014, đạt 104.311 tỷ đồng. Sau thương vụ sáp nhập MDB thành công tháng 8/2015, vốn chủ sở hữu của Maritime Bank tăng 44% so với đầu năm 2015, đạt 13.616 tỷ đồng.

Hệ số an toàn vốn CAR luôn được giữ ở cao hơn nhiều so với mức quy định (9%), tại thời điểm 31/12/2015, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hợp nhất là 24,53%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm 0,5% so với năm 2014, ở mức 2,16%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, giảm 2,45% so với năm trước, theo lý giải của ban lãnh đạo, chủ yếu do ngân hàng tăng cường xử lý các khoản nợ xấu, thoái lãi và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo yêu cầu của Thông tư 02/TT-NHNN, Thông tư 09/TT-NHNN, đảm bảo tài chính vững mạnh, ổn định trong những năm tiếp theo.

Về kế hoạch năm 2016, ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản 4% lên 108.967 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động tăng 19,76%, dư nợ tín dụng tăng 25,42%. Lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả phần thu hồi nợ từ đã sử dụng dự phòng) là 190 tỷ đồng, tăng 20%. Thù lao và chi phí Hội đồng quản trị và ban kiểm soát giảm 10% còn 16 tỷ đồng thời năm nay cũng sẽ không chia cổ tức cho cổ đông.

Cũng trong đại hội, ngân hàng gửi đến cổ đông tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2012-2016).

Cụ thể, Hội đồng quản trị Maritime Bank nhiệm kỳ 5 gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên hội đồng quản trị độc lập. Theo ngân hàng, để đáp ứng yêu cầu của Luật các Tổ chức tín dụng 2010, tăng cường công tác quản trị sau khi thực hiện thành công việc sáp nhập Mê Kông Bank và mua lại Công ty tài chính dệt may, Hội đồng quản trị ngân hàng trước đó đã có thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần lớn có quyền biểu quyết đề nghị Hội đồng quản trị ngân hàng phải tăng cường thêm 1 thành viên độc lập và chủ động đề cử 1 nhân sự cho vị trí này.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập do nhóm cổ đông lớn đề cử là ông Nguyễn Đức Hoàn sinh năm 1974, hiện đang làm Phó tổng giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đề cử 2 thành viên khác cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Quảng - Phó tổng giám đốc Maritime Bank và ông Huỳnh Bửu Quang - Tổng giám đốc Maritime Bank.

Tại đại hội, cổ đông đã bày tỏ quan điểm tại sao nhiều năm liên tục không được chia cổ tức, trước thắc mắc này, Hội đồng quản trị ngân hàng cho biết, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận giữ lại còn hơn 96 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngân hàng mới tiến hành sáp nhập, hiện đang tập trung củng cố nguồn lực cả về yếu tố con người, mạng lưới, hệ thống quản trị rủi ro, công nghệ cũng như cần phải giữ lại nguồn lợi nhuận để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hoạt động an toàn cho ngân hàng.

Ngoài ra, không chỉ riêng Maritime Bank mà nhiều ngân hàng khác đều không chia cổ tức nên ban lãnh đạo mong cổ đông chia sẻ cùng với ngân hàng.

Đồng thời, ban lãnh đạo ngân hàng nhấn mạnh Maritime đang xây dựng chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững, ôn định hơn thay vì chọn giải pháp tăng trưởng nóng trên những lợi thế vừa có được sau sáp nhập.