10:26 21/04/2008

Maritime Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi

Mỹ Dạ

Maritime Bank sẽ phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng USD và Euro từ nay đến hết 30/5/2008

Chứng chỉ tiền gửi bằng USD và Euro được Maritime Bank phát hành từ nay đến hết 30/5/2008, với dự kiến khoảng 30 triệu USD và 5 triệu Euro.

Thời hạn chứng chỉ tiền gửi gồm 4 loại kỳ hạn: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 11 tháng với mức lãi suất hấp dẫn. Khách hàng cá nhân khi gửi USD sẽ được hưởng mức lãi suất từ 6,20%/năm đến 6,50%/năm. Khách hàng là tổ chức sẽ được hưởng mức lãi suất từ 5,90%/năm đến 6,10%/năm.

Đối với đồng Euro, khách hàng cá nhân và tổ chức tuỳ theo từng loại kỳ hạn sẽ được hưởng từ 3,00%/năm đến 3,50%/năm.

Khi sở hữu Chứng chỉ tiền gửi USD, Euro khách hàng sẽ có toàn quyền cho, tặng và chuyển nhượng mà không cần đăng ký tại Maritime Bank. Ngoài ra, Chứng chỉ tiền gửi USD, Euro có thể được cầm cố, ứng vốn tại các điểm giao dịch của Maritime Bank hoặc các tổ chức tín dụng khác.

Khi đến hạn, Maritime Bank sẽ tự động chuyển sang tiền gửi tiết kiệm thông thường có kỳ hạn tương đương hoặc lớn hơn gần nhất theo lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. Maritime Bank cũng cam kết mua lại ngoại tệ của khách hàng cá nhân khi chứng chỉ tiền gửi đáo hạn nếu khách hàng có nhu cầu bán.