01:23 30/09/2009

Maritime Bank tiếp tục tăng lãi suất VND và USD

M.Đức

Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) vừa thông báo tăng lãi suất huy động VND và USD ở tất cả các kỳ hạn

Đến cuối quý 3/2009, tổng nguồn vốn huy động dân cư và tổ chức kinh tế của Maritime Bank ước đạt gần 30.000 tỷ đồng.
Đến cuối quý 3/2009, tổng nguồn vốn huy động dân cư và tổ chức kinh tế của Maritime Bank ước đạt gần 30.000 tỷ đồng.
Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) vừa thông báo tăng lãi suất huy động VND và USD ở tất cả các kỳ hạn.

Trong lần điều chỉnh này, lãi suất dành cho sản phẩm “Lãi suất cao nhất” đối với VND cao nhất là 10%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 8,65%/năm, 3 tháng 9,1%/năm, 6 tháng 9,2%/năm và 12 tháng là 9,4%/năm.

Đối với tiền gửi USD, mức lãi suất được Maritime Bank áp mức 1,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng là 2,3%/năm, 6 tháng là 2,65%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 3,2%/năm.

Với sản phẩm tiết kiệm “Kỳ hạn duy nhất”, để đẩy mạnh nguồn vốn trung dài hạn và tạo điều kiện cho khách hàng muốn rút trước hạn, Maritime Bank đã điều chỉnh lãi suất USD cho kỳ hạn hạn 13 tháng (rút đúng hạn) là 3,2%/năm và rút trước hạn vẫn được hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi kỳ hạn 1 tháng lên đến 1,7%/năm, 2 tháng là 1,75%/năm, 3 tháng là 2,1%/năm và 6 tháng là 2,45%/năm.

Maritime Bank cho biết, việc điều chỉnh lãi suất huy động là nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, tăng cường cạnh tranh, thu hút khách hàng gửi tiền mới để chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế.

Đến cuối quý 3/2009, tổng nguồn vốn huy động dân cư và tổ chức kinh tế của Maritime Bank ước đạt gần 30.000 tỷ đồng.