08:39 01/09/2015

Maritime Bank trở thành cổ đông lớn thứ nhì tại MB

Hà Anh

Maritime Bank chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại MB lên 139.873.444 cổ phiếu

Giao dịch tại MSB.<br>
Giao dịch tại MSB.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB).

Theo đó, MSB nhận chuyển nhượng quyền sở hữu 22.027.621 cổ phiếu của MB từ bên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Mê Kông (MDB) do MDB sáp nhập vào MSB theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc chuyển nhượng được thực hiện xong từ ngày 20/8/2015.

Như vậy, sau khi nhận thêm hơn 22 triệu cổ phiếu MB từ MDB, Maritime Bank chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại MB lên 139.873.444 cổ phiếu.

Trong đó, MSB nắm trực tiếp hơn 137,3 triệu cổ phiếu và hơn 2,5 triệu cổ phiếu sở hữu gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát, chiếm 0,219%.

Hiện tại, Viettel là cổ đông lớn nhất tại MB với tỷ lệ sở hữu 15%, Maritime Bank là cổ đông lớn thứ hai và Vietcombank là cổ đông lớn thứ ba với gần 9,6%.

Trước đó, vào ngày 12/8/2015, MDB đã chính thức sáp nhập vào Maritime Bank theo Quyết định số 1391/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau sát nhập, Maritime Bank được bổ sung nguồn lực với tổng tài sản 111.753 tỷ đồng, vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 14.000 tỷ đồng, đội ngũ nhân sự hơn 5.000 người, hệ thống giao dịch gần 300 điểm, số lượng khách hàng trên toàn quốc đạt hơn 1,4 triệu khách hàng cá nhân, gần 30.000 khách hàng doanh nghiệp, 600 doanh nghiệp lớn và định chế tài chính.