12:36 02/05/2013

Maritime Bank ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp

Thu Hương

Maritime Bank triển khai gói sản phẩm 3M (M-Flex, M-Float và M-Reset) với hạn mức tín dụng lên tới 3.000 tỷ đồng

Chương trình được áp dụng cho cả khách hàng đã có giao dịch với Maritime Bank và khách hàng mới.
Chương trình được áp dụng cho cả khách hàng đã có giao dịch với Maritime Bank và khách hàng mới.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ ngày 10/4/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) triển khai gói sản phẩm 3M (M-Flex, M-Float và M-Reset) với hạn mức tín dụng lên tới 3.000 tỷ đồng và lãi suất ưu đãi.

Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ được cấp vốn kinh doanh cho những hoạt động chủ lực của doanh nghiệp như: thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, thanh toán các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng hóa xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối… với lãi suất ưu đãi.

Mức lãi suất được Maritime Bank áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia gói sản phẩm 3M từ 7%/năm. Thời gian cho vay đối với gói sản phẩm 3M (M-Flex, M-Float và M-Reset) tối đa 6 tháng và hạn mức tín dụng lên tới 3.000 tỷ đồng.

Ngoài việc được hưởng mức lãi suất nêu trên, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn kỳ điều chỉnh lãi suất hoặc Maritime Bank còn có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng về mức độ bảo hiểm rủi ro tỷ giá trước tình hình biến động tỷ giá của thị trường hiện nay

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ được Ngân hàng tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù kinh doanh để hạn chế chi phí trả lãi. Maritime Bank cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, đáp ứng các quy định và điều kiện của Ngân hàng. Chương trình được áp dụng cho cả khách hàng đã có giao dịch với Maritime Bank và khách hàng mới.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, Maritime Bank không chỉ đơn thuần đáp ứng các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp mà còn cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong thời gian tới, Maritime Bank cũng sẽ tiếp tục thiết kế nhiều sản phẩm và áp dụng các chương trình ưu đãi phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện cam kết mang lại cho doanh nghiệp những sản phẩm dịch vụ tài chính có giá trị với lãi suất ưu đãi.

* Thông tin chi tiết:

Các điểm giao dịch của Maritme Bank trên toàn quốc

Trung tâm dịch vụ khách hàng: 04.3944 5566/1800 599 999

(Nguồn: Maritme Bank)