23:10 14/11/2015

Masan báo lãi 9 tháng tăng 518% so với cùng kỳ

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của Masan đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 518% so với cùng kỳ 2014

Một trong những sản phẩm của Tập đoàn Masan.
Một trong những sản phẩm của Tập đoàn Masan.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2015.

The đó, doanh thu thuần Masan trong 9 tháng đạt 19.129 tỷ đồng, tăng trưởng 76,2% so với cùng kỳ 2014.

Lợi nhuận thuần Pro forma của Masan đạt 1.597 tỷ đồng - tăng 57,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế theo sổ sách đạt 1.166 tỷ đồng - tăng 518% so với cùng kỳ 2014.

Tập đoàn cũng cho biết, 9 tháng đầu năm 2015, Masan Nutri- Science đạt doanh thu hợp nhất 14.940 tỷ đồng. Tuy nhiên, do việc mua lại Proconco và Anco diễn ra vào cuối tháng 4/2015 nên chỉ có 8.557 tỷ đồng doanh thu thuần và 592 tỷ đồng lợi nhuận thuần Pro forma được hợp nhất vào kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2015 của Masan.

Về mảng thực phẩm và đồ uống ghi nhận doanh thu hợp nhất 9 tháng ở mức 8.998 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu thuần của bia mang về cho Masan 399 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Lợi nhuận thuần pro forma của Masan Consumer giảm 15,1% trong 9 tháng đầu năm 2015 chủ yếu do giảm doanh thu tài chính khi Masan Consumer trả cổ tức bằng tiền mặt trị giá 5.480 tỷ đồng trong năm 2014 và nửa đầu năm 2015 cùng với việc hoàn tất đợt mua lại cổ phiếu vào cuối năm 2014.

Về mảng tài nguyên khoáng sản và chế biến giá trị gia tăng, doanh thu tiền mặt thuần của Masan Resources đạt 2.078 tỷ đồng (doanh thu ghi nhận sổ sách 1.573 tỷ đồng) trong 9 tháng đầu năm 2015.

Còn với Techcombank, lợi nhuận trước thuế đạt 1.552 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2015, tăng 33,4% so với cùng kỳ 2014 nhờ việc tập trung vào sự vững mạnh của cấu trúc phân bổ tài sản, dự phòng cẩn trọng và cải thiện hiệu năng. Tỷ lệ nợ xấu là 2,27%.