23:28 06/11/2012

Masan Consumer nắm gần 53% vốn tại VCF

Hà Anh

Masan Consumer đã mua 630.370 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 13,98 triệu cổ phiếu, chiếm 52,62% vốn điều lệ VCF

Diễn biến giá cổ phiếu VCF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCF trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (Masan Consumer).

Theo đó, Masan Consumer đã mua 630.370 cổ phiếu trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua. Thời gian giao dịch từ 2/10 đến 2/11.

Nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký là do diễn biến thị trường không phù hợp với chiến lược đầu tư của công ty. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, Masan Consumer nắm giữ 13.355.261 cổ phiếu VCF, tương đương 50,25% vốn điều lệ. Sau giao dịch, số cổ phiếu Masan Consumer nắm giữ tăng lên 13.985.631 cổ phiếu, tương đương 52,62% vốn điều lệ VCF.

Được biết, doanh thu quý 3 của VCF đạt 553,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.406,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 48,77 tỷ đồng, lũy kế đạt 152 tỷ đồng. ESP 9 tháng đạt 5.725 đồng, EPS quý 3 đạt 1.635 đồng.

Đóng cửa giao dịch ngày 6/11, giá cổ phiếu VCF tăng 4.000 đồng đạt 145.000 đồng/cổ phiếu.