14:58 09/07/2013

Masan huy động được khoản vay 175 triệu USD

Hà Anh

Khoản tiền thu được sẽ được tiếp tục đầu tư thêm vào các mảng kinh doanh hàng tiêu dùng

Một số sản phẩm của Masan Consumer, đơn vị thuộc MSN.
Một số sản phẩm của Masan Consumer, đơn vị thuộc MSN.
Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) vừa phát đi thông cáo mới nhất về việc huy động được khoản vay trị giá 175 triệu USD.

Theo đó, JPMorgan và các công ty liên kết đã cung cấp cho Masan Industrial, công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (Masan Consumer), một khoản vay trị giá 175 triệu USD có thời hạn 3 năm.

Khoản tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay 108 triệu USD hiện hữu và tiếp tục đầu tư thêm vào các mảng kinh doanh hàng tiêu dùng. Giao dịch sẽ được hoàn tất sau khi có các chấp thuận cần thiết liên quan đến giao dịch.

Masan cũng cho biết, khoản vay này chịu mức lãi suất thấp hơn khoản vay 108 triệu USD trước đây. Ngoài ra, khoản tiền 150 triệu USD trong khoản vay này nhận được sự bảo lãnh của Tổ chức Bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA), một thành viên của tổ chức Ngân hàng Thế giới.

Masan là công ty đầu tiên thuộc khối kinh tế tư nhân ở Việt Nam và Đông Nam Á nhận được sự hỗ trợ của MIGA đối với một khoản vay tài chính doanh nghiệp. Hơn nữa, đây còn là khoản vay tài chính doanh nghiệp lớn nhất mà MIGA từng hỗ trợ đối với một công ty thuộc khối kinh tế tư nhân trên phạm vi toàn cầu.