16:07 03/11/2015

Masan muốn nắm 65% cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

P.V

Công ty Nước khoáng Quảng Ninh với hai thương hiệu đồ uống bao gồm nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và Faith

 Công ty Nước khoáng Quảng Ninh đạt được tăng trưởng mạnh với mức doanh thu ước tính gần 370 tỷ đồng, tức tăng gần 4 lần so với năm 2010.
Công ty Nước khoáng Quảng Ninh đạt được tăng trưởng mạnh với mức doanh thu ước tính gần 370 tỷ đồng, tức tăng gần 4 lần so với năm 2010.
Công ty TNHH Một Thành viên Masan Beverage (Masan Beverage), một công ty con của Masan Consumer Holdings (Masan) đã ký thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược của Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và Thương mại dịch vụ Quảng Ninh (Công ty nước khoáng Quảng Ninh).

Công ty Nước khoáng Quảng Ninh là một trong những công ty nước khoáng hàng đầu có sự hiện diên lớn tại miền Bắc với hai thương hiệu đồ uống bao gồm nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh và Faith.

Năm 2015, Công ty đạt được tăng trưởng mạnh với mức doanh thu ước tính gần 370 tỷ đồng, tức tăng gần 4 lần so với năm 2010.

Cùng với Vĩnh Hảo, Công ty Nước khoáng Quảng Ninh sẽ giúp cho Masan Beverage có được nền tảng hoạt động vững mạnh trong ngành đồ uống trên phạm vi toàn quốc. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2015, tăng gấp đôi so với 2014, và Masan sẽ trở thành công ty trong nước giữ vị trí dẫn đầu trong ngành hàng nước khoáng.

Masan Beverage cho biết, mối quan hệ đối tác chiến lược này không chỉ phù hợp với tầm nhìn chiến lược dài hạn của Masan Beverage mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập vị thế kinh doanh của Masan, với định hướng tập trung phát triển các nhãn hiệu quốc gia hàng đầu bao gồm Quang Hanh, Faith, Vĩnh Hảo và Vinacafe.

Theo kế hoạch cổ phần hóa và IPO, Masan Beverage dự kiến sẽ nắm ít nhất 65% cổ phần của Công ty nước khoáng Quảng Ninh khi giao dịch kết thúc.

Giao dịch được tư vấn bởi Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương và cần thông qua phê chuẩn doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nếu có.