08:06 03/05/2013

Masan phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP

Hà Anh

Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 10-31/5/2013 và số cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) công bố phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ÉSOP).

Theo đó, Masan dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, chiếm tỷ lệ 2,91%. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 10/5 đến ngày 31/5/2013.

MSN cho biết, việc phát hành nhằm ghi nhận kết quả lao động của cán bộ quản lý hoặc người lao động đã có đóng góp và/ hoặc có khả năng đóng góp cho công ty hoặc các công ty con.

Hiện tại, Masan có hơn 687,28 triệu cổ phiếu phổ thông và không có cổ phiếu quỹ. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Kế thúc phiên giao dịch ngày 2/5, giá cổ phiếu MSN đóng cửa ở mức 110.000 đồng/cổ phiếu. Theo mức giá này thì giá trị lượng cổ phiếu ESOP lên đến 2.200 tỷ đồng.