17:45 22/04/2016

Masan Resources hướng tới mục tiêu lãi cao nhất 660 tỷ

Thu Ngân

Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016

Masan Resources trình bày triển vọng thị trường và cơ hội của công ty năm 2016.<br>
Masan Resources trình bày triển vọng thị trường và cơ hội của công ty năm 2016.<br>
Sáng 22/4, Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2016 với việc thông qua nhiều quyết định quan trọng của công ty.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Masan Resources đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với 2 mức, trong đó doanh thu đặt ở mức 4.500 tỷ đồng với kịch bản thấp, và 5.100 tỷ đồng ở kịch bản cao - tăng tương ứng 69% - 92% so với kết quả thực hiện 2015.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng hoặc 660 tỷ đồng theo hai kịch bản thấp và cao, tăng lần lượt 45% và 334% so với thực hiện năm 2015.

Cổ đông Masan Resources cũng đồng ý không chia lợi nhuận năm 2015 và lợi nhuận lũy kế để tập trung nguồn lực vào đầu tư.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan Resources cho biết, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trong tháng 9/2015 trên sàn UpCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa Công ty trở thành một trong những công ty sản xuất Vonfram niêm yết lớn nhất thế giới (trừ Trung Quốc).

“Mục tiêu của công ty là cho thế giới thấy rằng một công ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi của thị trường Vonfram toàn cầu. Nếu thành công, chúng ta có thể nói rằng Masan Resources đã thực sự khai mở “kho báu” vì lợi ích của các cổ đông và của Việt Nam”, ông Quang nói.

Thông tin với cổ đông, Tổng giám đốc Masan Resources Dominic John Heaton cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2015 đạt 152 tỷ đồng.

Nói về mục tiêu 2016, ông Dominic John Heaton cho rằng, nhiều thị trường của Masan Resources sẽ tiếp tục chịu sức ép suy giảm về giá cả, do đó Công ty đã đầu tư vào nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm giữ vững vị trí là một trong những nhà sản xuất Vonfram có chi phí thấp nhất.

Ông Dominic John Heaton cho biết trên 90% sản lượng dự tính của Công ty trong năm 2016 đã được cam kết tiêu thụ theo hợp đồng bao tiêu dài hạn với những khách hàng ổn định.

Về kế hoạch đầu tư, Tổng giám đốc Masan Resources cho biết, Công ty dự kiến sẽ đầu tư 800-900 tỷ đồng vào các tài sản cố định. Kế hoạch đầu tư này không bao gồm các giao dịch mua bán và sáp nhập tiềm năng, vốn phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và tùy cơ hội.