11:57 02/12/2013

Masan tái cấu trúc công ty con

Hà Anh

Masan Group sẽ tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng thành Masan Consumer Holdings (MCH)

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tái cấu trúc Công ty Hoa Bằng Lăng.

Liên quan đến kế hoạch công ty gia tăng tập trung chiến lược vào lĩnh vực hàng tiêu dùng và đơn giản hóa việc tái cấu trúc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng (Công ty Hoa Bằng Lăng) thành Masan Consumer Holdings (MCH). Theo đó, MCH sẽ là công ty con của công ty nắm giữ cổ phần của Masan Consumer và các khoản đầu tư tương lai.

Quá trình tái cấu trúc đi cùng với hoạt động trọng yếu gồm: Khoản đầu tư của công ty bằng tiền mặt vào Công ty Hoa Bằng Lăng tối đa 1.000 tỷ đồng khi Hoa Bằng Lăng tăng vốn điều lệ; Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng tất cả các cổ phần của Masan Consumers mà Masan, Công ty Hoa Thược Dược, công ty Hoa Đồng Tiền đang nắm giữ; Công ty Hoa Phong Lan chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng cổ phần của Masan Consumers mà Công ty Hoa Phong Lan nắm giữ; Công ty Hoa Bằng Lăng cũng sẽ được chuyển đổi thành Công ty cổ phần trên cơ sở là Công ty nắm giữ số cổ phần tương đương ít nhất 99,9% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013, các gồm Công ty Hoa Thược Dược, Hoa Đồng Tiền, Hoa Phong Lan và Hoa Bằng Lăng đều thuộc lĩnh vực tư vấn quản lý do Masan nắm 100% lợi ích kinh tế. Riêng Công ty Hoa Thược Dược và Hoa Đồng Tiền không thuộc sở hữu của Masan nhưng tập đoàn này vẫn có 100% quyền bỏ phiếu và tất cả các lợi ích kinh tế liên quan đến hai đơn vị này. Sau quá trình tái cơ cấu, Masan Consumer Holdings trực tiếp nắm 77,4% cổ phần của Masan Consumer.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2013, lợi nhuận thuần của Tập đoàn Masan đạt 523 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.250 tỷ đồng.

Qua việc tung ra sản phẩm mới cháo B'fast, một sản phẩm tiên phong trong việc cung cấp bữa ăn hoàn chỉnh, Masan Consumer cũng nhắm đến 2 thị trường đầy tiềm năng là thực phẩm dành cho bữa ăn sáng và các sản phẩm làm từ gạo. Công ty cũng đã thành công trong việc tung ra sản phẩm mì Sagami để nhắm vào thị trường mì ăn liền ở phân khúc đại chúng. Nhờ vậy, thị phần mì ăn liền chiếm gần 30%, tăng gần 10% trong vòng 1 quý.

Ngoài ra, mảng kinh doanh ngành hàng đồ uống đã được chuyển hóa từ giai đoạn xây dựng nền tảng với việc tuyển mộ đội ngũ quản lý cấp cao đến giai đoạn thực thi chiến lược để chuẩn bị cho việc phát triển nhiều sản phẩm mới trong vài quý tới để có thể chiếm lĩnh thị trường 2,5 tỷ USD của ngành hàng đồ uống.