15:19 06/11/2013

Masan tăng vốn điều lệ thêm gần 300 tỷ đồng

Hà Anh

Hội đồng Quản trị MSN đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ từ 7.051,4 tỷ đồng lên 7.349,1 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/10, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ từ 7.051,4 tỷ đồng lên 7.349,1 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của MSN tăng thêm 297,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố chi tiết về kết quả đợt chào bán này.

Trước đó, Hội đồng Quản trị MSN đã thông qua phương án phát hành 38.770.465 cổ phần cho các đối tác. Trong đó, 29.770.465 cổ phần phát hành cho Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited (VRICL), một công ty đầu tư do Dragon Capital Group quản lý và 9 triệu cổ phiếu được phát hành cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (JDML), một công ty đầu tư do Golman Sach kiểm soát.

Cổ phiếu được phát hành với giá không dưới 65.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phù hợp với các cam kết cụ thể của MSN với VRICL và JDML như được xác định và đồng ý năm 2010 khi các thỏa thuận được ký kết. Toàn bộ gần 39 triệu cổ phiếu được phát hành không thu tiền mặt mà để tất toán các nghĩa vụ của MSN đối với các đối tượng được phát hành nêu trên.