08:53 24/11/2016

Masan tính phát hành trái phiếu ở nước ngoài, trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Nếu được cổ đông thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Masan chia cổ tức sau 7 năm niêm yết

Năm 2016, Masan dự kiến doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tăng 40% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.
Năm 2016, Masan dự kiến doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tăng 40% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.
Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE) thông báo nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng tiền.

Theo đó, Masan đã thông qua việc phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, và số lượng trái phiếu này được bảo lãnh bởi các tổ chức tài chính trên thế giới.

Masan sẽ xin ý kiến cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng 50% và chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền. Masan cũng đề nghị cổ đông thông qua việc phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd. với mức giá 95.000 đồng/cổ phần.

Nếu được cổ đông thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Masan chia cổ tức sau 7 năm niêm yết. 

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1/2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của công ty.

Doanh thu thuần của Masan trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt 30.148 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.533 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ - trong đó phần lợi nhuận chia cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.847 tỷ đồng.

Năm 2016, Masan dự kiến doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tăng 40% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.