15:18 13/09/2013

MasterCard bổ nhiệm Giám đốc khu vực Đông Dương mới

Nguyên Lộc

MasterCard đã công bố bổ nhiệm ông Arn Vogels làm Giám đốc khu vực Đông Dương

Ông Arn Vogels gia nhập MasterCard vào năm 1999 và đã nắm giữ những vai trò quản lý khách hàng chủ chốt với bộ phận khách hàng chiến lược của MasterCard châu Âu trước khi đến Việt Nam.<br>
Ông Arn Vogels gia nhập MasterCard vào năm 1999 và đã nắm giữ những vai trò quản lý khách hàng chủ chốt với bộ phận khách hàng chiến lược của MasterCard châu Âu trước khi đến Việt Nam.<br>
MasterCard đã công bố bổ nhiệm ông Arn Vogels làm Giám đốc khu vực Đông Dương (Việt Nam, Lào và Campuchia), thay cho ông Antonio Corro, người sẽ đảm nhận vai trò mới Giám đốc MasterCard tại Thái Lan và Myanmar.

“Việt Nam, trung tâm của khu vực Đông Dương, luôn có vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy những phát triển mới của MasterCard trong khu vưc Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui khi có được một người với kiến thức uyên thâm và dày dạn kinh nghiệm giữ vai trò lãnh đạo khu vực Đông Dương đầy tiềm năng tăng trưởng này. Với hơn 14 năm làm việc và nắm giữ các vị trí chủ chốt tại MasterCard ở Anh, khu vực Trung và Đông Âu, ông Arn Vogels có đầy đủ những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thanh toán và kinh nghiệm sâu rộng trong việc thiết lập và quản lý quan hệ với các khách hàng chiến lược", ông Matthew Driver, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á, MasterCard Worldwide, nói.

Ở vai trò mới của mình, ông Arn Vogels sẽ tiếp tục tập trung vào việc mở rộng kinh doanh của MasterCard tại khu vực Đông Dương qua việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng và củng cố quan hệ với các đối tác, song song với việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ trong khu vực. Ông Arn Vogels sẽ làm việc tại văn phòng đại diện tại Tp.HCM và báo cáo cho ông Matthew Driver.

“Chúng tôi tin rằng ông Arn Vogels, Giám đốc khu vực Đông Dương mới, với vai trò chỉ huy chiến lược phát triển và mở rộng kinh doanh của MasterCard trong khu vực, sẽ tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc và tăng cường sự mở rộng của MasterCard trong khu vực,” ông Matthew Driver nói.

Ông Arn Vogels gia nhập MasterCard vào năm 1999 và đã nắm giữ những vai trò quản lý khách hàng chủ chốt với bộ phận khách hàng chiến lược của MasterCard châu Âu trước khi đến Việt Nam. Ông có bằng MBA về tiếp thị, tài chính và kinh doanh Quốc tế từ trường Đại Học Antwerpen, vương quốc Bỉ.

(Nguồn: MasterCard)