08:59 30/01/2008

May Phú Thịnh trả cổ tức năm 2007 là 40%

H.Vũ

25/2/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè chốt danh sách cổ đông năm 2007

Ngày 29/1/2008, theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khóan Hà Nội (HASTC), 25/2/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè (mã NPS-HASTC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2007.

Tỷ lệ cổ tức mà NPS sẽ tạm ứng cho các cổ đông năm 2007 là 40% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Thời gian dự kiến thực hiện là 7/3/2008.

Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè có vốn điều lệ 10,5 tỷ đồng, là doanh nghiệp trong ngành dệt may với các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu như: sản xuất, mua bán hàng may mặc; mua bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, linh kiện, phụ tùng trong các ngành như dệt may, công nghiệp, điện tử...