10:34 16/01/2008

May Sài Gòn đầu tư cao ốc văn phòng 20 tầng

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn đã thông qua Dự án Trung tâm Thương mại văn phòng tại Tp.HCM

Ngày 14/1/2008, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường với tỷ lệ cổ đông tham dự chiếm 70,58% cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua Dự án Trung tâm Thương mại văn phòng ở 213 Hồng Bàng, Quận 5, Tp.HCM.

Dự án có diện tích đất 1.873,6 m2, gồm 20 tầng và 2 tầng hầm. Phương thức đầu tư là đóng tiền 106 tỷ đồng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định giao đất của UBND Tp.HCM, tổng vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn chiếm 51%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2008 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham khảo ý kiến cổ đông lớn quyết định chọn đối tác đầu tư 49% còn lại. Đại hội đồng cổ đông còn thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty đầu tư, kinh doanh bất động sản.